News & Events

सदस्यता नामावली (CNFS 2023 )

नमस्कार सबै सिकागो बासि दाजु भाइ दिदि बैनि हरु मा July 25 सम्म रहेको CNFS को नया सदस्यता तथा पुरानो Renew गर्ने म्याद भित्र निम्न ब्यक्ति हरु सदस्य हुनु भयको जानकारि गराउन चाहन्छौ | कृपया नाम हरु तल रहेको छ र कोइ कसै को प्राबिधिक कारण ले  नाम छुटेको छ भने कृपया हामि लाइ सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौ | Suman Shrestha Vice President (5619008411) Memership Drive Cordinator LIFE MEMBERS BABURAM KAFLE BABURAM SAPKOTA BALA RAM GHIMIRE BENIMADHAV KANDEL BHIM RAI…

CNFS Kids Soccer (July 23 2023)

CNFS Kids Soccer Program 3rd Week Running Jersey Distribution Day (July 23 2023)

Blog

सदस्यता नामावली (CNFS 2023 )

नमस्कार सबै सिकागो बासि दाजु भाइ दिदि बैनि हरु मा July 25 सम्म रहेको CNFS को नया सदस्यता तथा पुरानो Renew गर्ने म्याद भित्र निम्न ब्यक्ति हरु सदस्य हुनु भयको जानकारि गराउन चाहन्छौ | कृपया नाम हरु तल रहेको छ र कोइ कसै को प्राबिधिक कारण ले  नाम छुटेको छ भने कृपया हामि लाइ सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौ | Suman Shrestha Vice President (5619008411) Memership Drive Cordinator LIFE MEMBERS BABURAM KAFLE BABURAM SAPKOTA BALA RAM GHIMIRE BENIMADHAV KANDEL BHIM RAI…

Petition

Media

सदस्यता नामावली (CNFS 2023 )

नमस्कार सबै सिकागो बासि दाजु भाइ दिदि बैनि हरु मा July 25 सम्म रहेको CNFS को नया सदस्यता तथा पुरानो Renew गर्ने म्याद भित्र निम्न ब्यक्ति हरु सदस्य हुनु भयको जानकारि गराउन चाहन्छौ | कृपया नाम हरु तल रहेको छ र कोइ कसै को प्राबिधिक कारण ले  नाम छुटेको छ भने कृपया हामि लाइ सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौ | Suman Shrestha Vice President (5619008411) Memership Drive Cordinator LIFE MEMBERS BABURAM KAFLE BABURAM SAPKOTA BALA RAM GHIMIRE BENIMADHAV KANDEL BHIM RAI…