Executive Members 2021 – 2023

Khem Raj Panthi
President
Suman Shrestha
Vice President
Gopal G.C.
Vice President
Bijendra Bikram Rana
General Secretary
Narayan Khadka
Secretary
CHANDRA K NEUPANE
TREASURER