Advisor 2012 – 2014 term

Advisors

 • Khem Pathak

  Khem Pathak

  Advisor

 • Dal B Shrestha

  Dal B Shrestha

  Advisor

 • Ramakant Kharel

  Ramakant Kharel

  Advisor

 • Bishnu Phuyal

  Bishnu Phuyal

  Advisor

 • Keshar Man Tamrakar

  Keshar Man Tamrakar

  Advisor

 • Khimanand Bhandari

  Advisor

 • Bala Ghimire

  Advisor